Batxillerat

El Batxillerat té una durada de dos cursos acadèmics.

Aquesta etapa de formació acadèmica es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys, però és oberta a persones de qualsevol edat. Té per objectiu facilitar la formació necessària per cursar, posteriorment, ensenyaments de grau superior o estudis universitaris, o per incorporar-te al món laboral.

El batxillerat s’acostuma a cursar de manera presencial, tot i que també hi ha altres opcions: a distància, a l’estranger o batxillerat nocturn.

Com s’hi accedeix?

Pots accedir-hi després d’obtenir:

Com s’estructura?

El currículum de batxillerat consta de matèries comunes, matèries de modalitat, matèries específiques i el treball de recerca.

La part comuna està formada per les matèries comunes. Aquestes matèries les has de cursar obligatòriament i són les següents:

1r curs 2n curs

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Ciències per al món contemporani (cultura científica)
Educació Física
Filosofia

Llengua catalana i literatura II
Llengua castellana i literatura II
Llengua estrangera II
Història de la filosofia
Història

 

La part diversificada del currículum és la que tu construeixes a partir de l’elecció de matèries pròpies de modalitat, de matèries específiques i del treball de recerca. 

Matèries de modalitat: A més de les matèries comunes, has de cursar tres o quatre matèries de modalitat, una d’elles la d’opció obligatòria. Si n’has cursat només tres, per completar el currículum, pots triar una matèria d’una altra modalitat o bé dues matèries específiques.

Matèries específiques: Són assignatures optatives que contribueixen a completar la formació dels alumnes, o bé aprofundint en aspectes propis de la modalitat escollida o ampliant la formació general.

Treball de recerca: Has de triar un tema per fer un treball d’investigació, que estarà tutoritzat per un professor/a. Normalment es comença a primer curs i s’entrega, obligatòriament, en el segon curs. Aquest treball, que és obligatori, contribueix a desenvolupar la capacitat de recerca adient a aquest nivell d’estudis, capacitat que és imprescindible per afrontar amb èxit opcions acadèmiques posteriors.

Les modalitats del Batxillerat són:

Arts

La modalitat d’arts s’adreça a totes aquelles  persones interessades en els fenòmens artístics, caracteritzats per la sensibilitat, l’expressió i la creativitat. Així que si ets una persona amb inquietuds relacionades amb el món audiovisual, les arts gràfiques, el disseny, el patronatge, els mitjans de comunicació, la publicitat, les arts escèniques, la producció i gestió d’empreses del sector cultural o l’animació cultural i social, aquesta pot ser la teva modalitat:

Matèries de modalitat de primer curs:

   • Història i fonaments de les arts I (matèria d’opció obligatòria)
   • Anàlisi musical I
   • Anatomia aplicada
   • Cultura audiovisual
   • Dibuix artístic I
   • Dibuix tècnic I
   • Història del món contemporani
   • Literatura catalana
   • Literatura castellana
   • Literatura universal
   • Llenguatge i pràctica musical
   • Volum

Matèries de modalitat de segon curs:

   • Història i fonaments de les arts II (matèria d’opció obligatòria)
   • Anàlisi musical II
   • Arts escèniques
   • Cultura audiovisual II
   • Dibuix artístic II
   • Dibuix tècnic II
   • Disseny
   • Literatura castellana
   • Literatura catalana

Ciències i Tecnologia

La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a tots aquells interessats per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts científicosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines.

Matèries de modalitat de primer curs:

   • Matemàtiques I (matèria d’opció obligatòria)
   • Biologia I
   • Ciències de la Terra I (geologia)
   • Dibuix Tècnic I
   • Física I
   • Química I
   • Dibuix tècnic I
   • Tecnologia industrial I

Matèries de modalitat de segon curs:

   • Biologia II
   • Ciències de la terra II (geologia)
   • Dibuix tècnic II
   • Electrotècnia
   • Física II
   • Matemàtiques II (matèria d’opció obligatòria)
   • Química II
   • Tecnologia industrial II

Humanitats i Ciències Socials

La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci:

Matèries de modalitat de primer curs:

   • Llatí I (matèria d’opció obligatòria)
   • Matemàtiques aplicades a les ciències socials (matèria d’opció obligatòria)
   • Economia
   • Economia de l’empresa
   • Grec I
   • Història del món contemporani
   • Literatura universal
   • Literatura castellana
   • Literatura catalana

Matèries de modalitat de segon curs:

   • Llatí II (matèria d’opció obligatòria)
   • Matemàtiques aplicades a les ciències socials II (matèria d’opció obligatòria)
   • Economia de l’empresa II
   • Geografia
   • Grec II
   • Història de l’art
   • Literatura catalana
   • Literatura castellana

  I després què?

 En acabar aquests estudis i superades totes les matèries rebràs el títol de batxillerat. Amb aquest es pot accedir a:

Més informació
http://queestudiar.gencat.cat
www.edubcn.cat
http://ioc.xtec.cat

X