Cicles Formatius de Grau Mitjà


Els Cicles Formatius de Grau Mitjà són els ensenyaments reglats on aprendràs el necessari per exercir una professió, una modalitat esportiva concreta o un ofici artesà.


Com s’organitzen?

Els Cicles Formatius tenen dos tipus de mòduls:

– Mòduls teoricopràctics (al centre de formació)

– Mòdul de formació en centres de treball (en empreses, tallers, entitats esportives, …)

Quan aprovis els CFGM, obtindràs el títol de tècnic/a mitjà.


Com s’hi accedeix?

Després d’obtenir el graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), o bé després de superar una prova d’accés específica o el curs específic d’accés.


Quins cicles de grau mitjà existeixen?

Hi ha tres grans tipus de Cicles Formatius de Grau Mitjà:

CFGM de Formació Professional

CFGM d’Arts Plàstiques i Disseny

CFGM d’Esports.


I després què?

– Pots incorporar-te al món laboral,

– accedir al Batxillerat,

– cursar un altre Cicle Formatiu de Grau Mitjà,

– preparar la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior,

– o bé realitzar el curs d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior.


Més informació

www.gencat.cat/ensenyament

www.edubcn.cat

www.xtec.cat