Cicles Formatius de Grau Mitjà

Els Cicles Formatius de Grau Mitjà són els ensenyaments reglats on aprendràs el necessari per exercir una professió, una modalitat esportiva concreta o un ofici artesà.

Aquests estudis són gratuïts en els centres dependents del Departament d’Ensenyament. Per a la resta de centres, tens que consultar l’import en el centre corresponent.

Com s’organitzen?

Els Cicles Formatius tenen dos tipus de mòduls:

– Mòduls teoricopràctics (al centre de formació)

– Mòdul de formació en centres de treball (en empreses, tallers, entitats esportives, …)

Quan aprovis els CFGM, obtindràs el títol de tècnic/a mitjà.

 

Com s’hi accedeix?

Després d’obtenir el graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), o bé després de superar una prova d’accés específica o el curs específic d’accés.

 

Quins cicles de grau mitjà existeixen?

Hi ha tres grans tipus de Cicles Formatius de Grau Mitjà:

CFGM de Formació Professional

CFGM d’Arts Plàstiques i Disseny

CFGM d’Esports.

 

I després què?

– Pots incorporar-te al món laboral,

– accedir al Batxillerat,

– cursar un altre Cicle Formatiu de Grau Mitjà,

– preparar la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior,

– o bé realitzar el curs de prepraració per a la incoporació als cicles de Grau Superior.

– accedir un cicle de grau superior 

 

Més informació

www.gencat.cat/ensenyament

www.edubcn.cat

Guia Fundació BCN FP

X