Directori d’Equipaments: Nou Barris

PIJ Nou Barris
Espai Jove Les Basses
C. Teide, 20
Tel. 93 256 36 00
 pijnoubarris@bcn.cat
Vilapicina   

 

X