Logopèdia

Què estudiaràs?:


El/la Logopeda és l’especialista en els trastorns del llenguatge, de la comunicació i de la veu.

Formar professionals capaços de:
-avaluar, diagnosticar i tractar els trastorns de la parla, la veu, les funcions orals no verbals (com ara la deglució), el llenguatge oral i escrit i altres formes de comunicació
-planificar i executar intervencions preventives per a reduir la incidència d'aquests trastorns i per a millorar les funcions verbals i comunicatives.


De què podràs treballar?:


El mercat laboral és cada cop més flexible i canviant. Per això, les sortides professionals que s’enumeren a continuació s’han d’entendre, a títol orientatiu, com les més freqüents o habituals per a aquest/a titulat/da.


Com a especialista en l’estudi i la recerca, la prevenció, l’avaluació, la diagnosi i el tractament dels trastorns del llenguatge, la comunicació i la veu, tant en els infants com en els adults, aquest/a professional treballa tant en l’àmbit educatiu com en el clínic o sanitari.

Per això, els seus espais de treball poden ser:

- Camp de la salut: serveis de neurologia i/o de rehabilitació en hospitals i centres de salut.

-Camp de l'educació: centres de rehabilitació, centres geriàtrics, gabinets psicològics, centres de desenvolupament infantil i atenció primerenca (CEDIAP), entre d'altres.


Observacions:


Cal consultar els diferents plans d'estudi de les universitats.


Universitat-Centre Places Nota de tall PAU i FP
UAB-Bellaterra 80 7,756
URL-Barcelona 30 5,000Data de realitzacio: octubre 2017
Data de revisio: juliol 2018