Prova d’accés als CFGM

Les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà són unes proves que et permeten accedir als Cicles Formatius de Grau Mitjà si no has obtingut el graduat en educació secundària obligatòria (ESO) o titulacions considerades equivalents.

El nivell acadèmic d’aquestes proves és equiparable a 4t d’ESO i es poden preparar per lliure, utilitzant els llibres de text i exercicis de 4t d’ESO o bé assistint a classe en algun dels centres públics o privats que fan una preparació específica.

 

Quins són els requisits per fer aquestes proves?

Tenir 17 anys o més (o fer-los durant l’any en què facis les proves) i no tenir l’ ESO o equivalent.

Com són les proves?

Segons el tipus de cicle formatiu que es vulgui fer les característiques de les proves són diferents:

 CFGM de Formació  Professional  CFGM d’Arts Plàstiques i  Disseny  CFGM d’Esports
 Part comunicativa i social
-Llengua catalana (15%)
-Llengua castellana (15%)
-Llengua estrangera (a triar entre anglès o francès)(10%)
-Ciències socials i ciutadania (10%) Part científica i tecnològica
-Interacció amb el món físic (12,5%)
– Tecnologies (12,5%) Part matemàtica:
– Matemàtiques (25%)
 Part comunicativa i social
-Llengua catalana (15%)
-Llengua castellana (15%)
-Llengua estrangera (a triar entre anglès o francès)(10%)
-Ciències socials i ciutadania (10%) Part científica i tecnològica
-Interacció amb el món físic (12,5%)
– Tecnologies (12,5%) Part matemàtica:
– Matemàtiques (25%)Prova específica: cal superar, a més, un exercici de coneixements d’educació visual i plàstica.
 Part comunicativa i social
-Llengua catalana (15%)
-Llengua castellana (15%)
-Llengua estrangera (a triar entre anglès o francès)(10%)
-Ciències socials i ciutadania (10%) Part científica i tecnològica
-Interacció amb el món físic (12,5%)
– Tecnologies (12,5%) Part matemàtica:
– Matemàtiques (25%) Prova específica: cal superar, a  més, una prova física sobre la  modalitat d’esport escollida.

 

I després què?

Un cop superada la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà pots accedir a aquests estudis, però atenció! es tindrà en compte la nota de la prova per accedir-hi.

Més informació

http://ensenyament.gencat.cat

X